ต้นน้ำรถรับจ้าง

เหมารถขนของ ขนาดรถรับจ้างเหมา ให้บริการกรุงเทพ-ต่างจังหวัด

ขนาดตัวรถขนของที่ให้บริการต้นน้ำรถรับจ้าง

ขนาดรถกระบะรับจ้างที่ใช้รถกระบะตอนเดียว

                    โดยใส่โครงหลังคาสูงตู้ทึบ มีขนาดความสูง 2.20 เมตร ความกว้าง 1.60 เมตร และความยาว 2.20 เมตร

          ขนาดรถ4ล้อใหญ่รับจ้าง

                    โดยมีทั้งใส่โครงหลังคา และ แบบคอก ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ ความสูง 2.20 เมตร ความกว้าง 1.80 เมตร และความยาว 3.10 เมตร

          ขนาดรถ6ล้อรับจ้าง

                    โดยมีทั้งเป็นตู้ทึบมาตรฐาน และ แบบคอก ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ ความสูง 2.30 เมตร ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.50 เมตร

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้คุณลูกค้าได้พิจารณาว่าต้องการใช้รถขนของรับจ้างแบบไหน โดยถ้าเลือกขนาดที่ใช่กับการขนของย้ายของ จะทำให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด


รถรับจ้างขนของต้นน้ำ

Address

  • ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร และ ตัวเมืองจังหวัด
  • จังหวัดกรุงเทพ
  • โทรศัพท์094-052-4588
  • อีเมล์rodrubjang.tonnam@gmail.com